Som jurist och f d advokat har jag drivit mål i domstol i många år, främst som ombud i affärsjuridiska tvister. Det gör att jag vet hur tufft det är därute, vilken press det innebär att verka och arbeta i en högpresterande miljö, alldeles oavsett vilken bransch det rör sig om.

Jag vet allt om att ha skyhöga krav på sig själv, den eviga självkritiska rösten och den alltid närvarande stressen. Att ständigt låta sig definieras av andra och behovet av att alltid bevisa sitt värde. Jag vet hur lätt det är att få tunnelseende och att bli uppslukad av sitt arbete, att rusa runt i ekorrhjulet. Utan att hinna stanna upp och reflektera över tillvaron, utan att hinna vara närvarande med sina barn så mycket som man vill och utan att ge sig själv den vila man behöver. Det är lätt att tappa kontrollen över det som vi egentligen tycker är viktigt när så mycket i vårt samhälle mäts i prestation, prestige och pengar. Vi värderas utifrån det vi gör och inte utifrån de vi är.

Där du är nu har jag också varit. Jag har gjort resan. Nu hjälper jag dig göra din resa! Ett jobb som jag tycker är inspirerande, roligt och tillfredsställande! Även om juridiken var intressant och stimulerande kändes det arbetet ofta tungrott. Den känslan är som bortblåst. Detta går lekande lätt. Nu känner jag glädje och djup tillfredsställelse i tillvaron.

Kanske behöver du bara göra mindre förändringar för att uppnå mer balans i tillvaron. Eller så behöver du göra stora förändringar.

Du kanske inte vet vart du är på väg, där är du är nu – du bara vet att en förändring måste till. Oavsett vilket så hjälper jag dig på vägen. Det finns ett annat sätt att leva!

Jag är din samtalspartner, din guide, ditt bollplank. Jag motiverar dig, inspirerar dig. Jag lyssnar och jag speglar tillbaka till dig det jag hör. Jag hjälper dig identifiera det som skapar problem för dig i ditt liv. Tillsammans hittar vi ett nytt sätt för dig att arbeta, att fungera i vardagen och i livet. Jag möter dig där du är just nu och utifrån det arbetar vi oss fram till det som hindrar dig från att leva det liv du egentligen vill leva.

Jag arbetar utifrån tre grundstenar

• Medvetenhet • Balans • Förändring

Stressen är en så stor del av så många människors liv idag, så till den grad att den genomsyrar i stort sett allt vi gör. Vi låter inte oss själva vila. Det finns helt enkelt inte tid till det. Vi hinner heller inte stanna upp och reflektera över våra liv.

För att kunna fatta väl avvägda beslut kring vår egen tillvaro och det liv som vi vill leva behöver vi uppnå balans. Balans krävs också för att kunna fatta välövervägda beslut i vårt yrkesliv. Du blir definitivt en bättre beslutsfattare om de beslut du fattar kommer ur ett balanserat sinne. Då finner du också kraften och arbetsglädjen. Detta gäller för alla arbeten som ställer höga krav på dig i din yrkesroll, vare sig du är advokat eller har ett annat högpresterande yrke.

Balans uppnår vi när vi har börjat lyssna inåt och blivit medvetna om de negativa tankemönster som vi bär på, hur de begränsar oss och skapar stress, oro och rädsla i våra liv. Utifrån ett medvetet sinne kan vi börja tillämpa de verktyg som hjälper oss uppnå och behålla den inre balansen. Ur ett balanserat sinne kan vi sedan skapa varaktig förändring.

Jag ger dig de verktyg du behöver för att leva ett mer fritt liv, ett liv i balans och sinnesro, glädje och tillfredsställelse.

Bakom dina begränsande föreställningar finns DU och det som är viktigt för dig – på riktigt.

Där finns din verkliga drivkraft. Ditt autentiska jag.

● Är du rädd för att bli avslöjad som en bluff på jobbet? ● Känns det som en tidsfråga innan någon upptäcker att du inte är lika duktig som alla tror?
● Känner du dig ofta besviken över dina egna insatser på jobbet och att du inte räcker till? ● Överpresterar du för att du är rädd för att misslyckas?

Du är inte ensam om det!

● Har du en inre kritiker som ständig följeslagare? ● Känner du det som att det är någonting fel på just dig och att alla andra har full koll?

Du är inte ensam om det!

● Jämför du dig med andra mammor och kommer alltid till slutsatsen att du inte duger, räcker till? ● Frågar du dig hur de orkar hålla ihop livspusslet när du upplever att du själv inte lyckas?

Du är inte ensam om det!

● Bär du på mycket skuld- och skamkänslor? Kring dig som person, hur du lever ditt liv, din livsstil och hur du hanterar saker och relationer i ditt liv?

Du är inte ensam om det!

SÅ HÄR HJÄLPER JAG DIG

Så många av dem jag möter bär på felaktiga föreställningar som begränsar dem på olika sätt i livet. Och de tror alla att de är ensamma i denna kamp … tills vi börjar arbeta tillsammans.

Jag finns här för dig – du är inte ensam!

Jag hjälper dig göra de förändringar du behöver i ditt liv – jag går jämsides med dig, jag bär dig och fångar upp dig om det behövs på din väg mot inre styrka och balans.

Du kommer att hitta tillbaka till din egen kraft, ditt autentiska jag, till det som är viktigt för dig. Och hitta vägen till det liv som du egentligen vill leva.

Då behöver du inte längre någon som bär dig.

Känns det som att du går på autopilot i tillvaron? Hinner du inte känna efter hur du egentligen mår?

Du är viktig!

Kämpar du med att hålla huvudet ovanför vattenytan? Har du tappat hoppet om världen och din egen tillvaro?

Du är viktig!

Har du stress som ständig följeslagare i ditt liv och har en önskan om lite mer lugn, vila och stillhet högst på listan?

Du är viktig!

Är du trött på att ha dig själv sist på prio-listan, att slitas mellan jobbet, hemmet, vännerna, föräldrarna, syskonen, att sätta alla andras behov före dina egna? Eller finns du ens med på din egen priolista?

Du är viktig!

Är det dags att du står upp för dig – dags att du tar tillbaka kontrollen över ditt liv?

SÅ HÄR HJÄLPER JAG DIG

Jag finns här för dig – för att hjälpa dig komma ihåg att du är den viktigaste personen i ditt liv.

Jag står i din ringhörna. Jag hjälper dig återfinna ditt eget värde, hjälper dig att ge dig själv det du behöver och önskar allra mest. Och att se ditt eget unika bidrag till världen.

Jag ger dig de verktyg du behöver för att visa dig själv att du är viktig. Så att du kan stå upp för dig och då behöver du inte längre någon som slåss för dig.

Stanna upp! Känn efter! ● Vad är viktigt för dig – på riktigt?

● Brinner du inte för ditt jobb längre? ● Saknar det liv du lever djupare mening för dig? ● Vill du ha mer meningsfulla relationer i ditt liv?

Vad är viktigt för dig – på riktigt?

Vill du skapa förändring i ditt liv? Men vet inte i vilken riktning du ska gå för att skapa förändring?

Vad är viktigt för dig – på riktigt?

Undrar du över vem du egentligen är? Undrar du över vem som finns bortom det du presterar på jobbet, din jobbtitel?

Vad är viktigt för dig – på riktigt?

Är du osäker på din plats på jorden och i den här världen? Och tvivlar du på att du att du verkligen gör skillnad?

Vad är viktigt för dig – på riktigt?

SÅ HÄR HJÄLPER JAG DIG

Du gör skillnad! Du har ett alldeles eget och unikt bidrag till världen!

Jag hjälper dig fokusera, hitta din inre balans och styrka. Och att få klarhet kring vem du är så att du kan gå i riktning mot det, mot det som är viktigt för dig – på riktigt.

Jag hjälper dig skapa den förändring du vill ha i ditt liv även om du just nu inte riktigt vet i vilken riktning du ska gå.

Jag guidar dig på din inre resa. Vi tar reda på vilka negativa tankar du bär på om dig själv och vilka rädslor som begränsar dig, som hindrar dig från att leva fullt ut, utifrån ditt hjärta. Där - bortom dina begränsande föreställningar om dig själv - finns din inre kraft, ditt autentiska jag och din verkliga drivkraft.

Det som är viktigt för dig - på riktigt.

En dag bestämde jag mig för att ta tillbaka kontrollen över mitt liv. Jag hade då arbetat som jurist och advokat i över 25 år. Jag var utarbetad, stressad och jagad, alltid på väg någonstans. Jag hade svårt att vara närvarande med mina tonårskillar på riktigt - här och nu - utan att i tanken rusa vidare till nästa punkt på att-göra-listan. Arbetslusten och det lustfyllda i tillvaron hade jag för länge sedan tappat bort. Hela mitt liv kretsade kring hur jag på olika sätt kunde bevisa mitt värde genom att alltid prestera på topp på jobbet. Trots det kände jag att det jag gjorde aldrig var bra nog. Så jag jobbade ännu hårdare. Jag var som ett kärl som aldrig riktigt kunde bli fullt eftersom det ständigt dränerades av min egen rädsla för kritik, för att göra fel, för att bli avslöjad som den bluff jag trodde att jag var.

När beslutet landade i mig sa jag upp mig från advokatbyrån. Min önskan att leva ett meningsfullt liv överskuggade de eventuella konsekvenserna av mitt beslut. Det var som om att jag drevs av en kraft som var större och starkare än jag själv,

Det blev starten på min resa mot transformation. Jag började leta efter det som jag tyckte var viktigt för mig – på riktigt! Jag längtade efter balans, stillhet, glädje, kontroll över min egen tillvaro OCH att kunna finnas där för mina barn - i nuet! Jag sökte svar på otaliga ställen. Jag fick hjälp av många fantastiska människor på vägen. Jag tog små, små steg på min väg framåt, byggde upp mig själv bit för bit. Det blev vila, vila, vila, meditation, lugnande musik, skogspromenader, yin yoga och en nyuppväckt skaparkraft i måleriet (som jag inte ens visste att jag hade). Och ett gediget arbete i personlig utveckling för att frigöra mig från de föreställningar jag hade om mig själv och som höll mig tillbaka. Till slut landade jag i att jag har ett alldeles eget och unikt bidrag till världen. Och det har DU också! Mitt bidrag är att hjälpa andra göra sin resa. Det är inspirerande, roligt och tillfredsställande! Det går lekande lätt. Vad är ditt bidrag, ditt lekande lätt?

Såhär i backspegeln kan jag tydligt se vilka mekanismer som låg bakom mitt val att söka mig till ett högpresterande yrke. Som barn växte jag upp i tron att mitt värde satt i min prestation, att jag måste vara perfekt, ”duktig”, för att bli accepterad och älskad. Det var det som drev mig till att bli jurist och senare advokat. Men jag hade också en stark vilja att förändra och bidra till en bättre värld. Nu vet jag att mitt värde – precis som ditt – inte sitter i det vi gör utan i de vi är. Och att det vi gör och bidrar med till världen, genom vilka vi är, är bra nog.

Nu bidrar jag till att förändra världen genom att hjälpa dig hitta ditt eget värde, din verkliga drivkraft. För du är viktig! Och du är inte ensam i din kamp!

Rebecka Kähler

Vägledare & Transformativ Coach